Proč zvolit technické překlady ode mě?

Díky studijní stáži na německé i rakouské technické univerzitě (více viz Kvalifikace níže) jsem získala odbornou slovní zásobu, a to nejen ze slovníků, ale hlavně z reálné výuky. Odbornou terminologii jsem si osvojila v praxi.

Díky svému technickému vzdělání rozumím po odborné stránce tomu, co překládám.

V zaměstnání jsem se setkala se strojovými překlady z angličtiny, které vůbec v daném kontextu nedávaly smysl, takže jsem si je celé musela přepracovat. Byly sice levné, ale nepoužitelné.

Já pracuji důkladně a pečlivě. Záleží mi na tom, aby texty byly srozumitelné.

Kvalifikace:

od 2010 - překlady odborných textů, článků, publikací: spolupráce např. s internetovým portálem TZB-info či s Centrem pasivního domu. Více viz Reference.

od 2010 - stavební inženýr ve společnosti A.W.A.L. s.r.o. (zaměření tepelná technika, stavební izolace), momentálně mateřská dovolená

2009 - 4-měsíční studijní stáž na Universität Innsbruck, zpracování diplomové práce zaměřené na problematiku pasivních domů v německém jazyce

2006 - 2007 - roční studijní pobyt na TU Dresden, studium odborných předmětů na Fakultě stavební a Fakultě architektury v německém jazyce

2005 - 2009 - aktivní členství v International Student Club - organizace jazykových programů, spolupráce se zahraničními stážisty na ČVUT v Praze, komunikace v anglickém jazyce

2004 - 2010 - studium na Fakultě stavební ČVUT, Bc. obor Architektura a stavitelství, Ing. obor Budovy a prostředí

2004 - certifikát Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II

2003 - měsíční pobyt v Německu

1996 - 2004 - Gymnázium Christiana Dopplera, zaměření: německý jazyk